יום שבת, 10 בינואר 2009

מה עובר על מרצה המבקש לתקשב את הקורס שלו?

מחקר הסוקר תהליכי רפלקציה של מרצות שהחליטו לתקשב את הקורס שלהן במלואו (לאחר היה פנים אל פנים) כולל ממצאי משוב של סטודנטים


Going Fully Online : Reflections on Creating an Engaging Environment for Online Learning
Susan Wegmann, Joyce McCauley
International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning
http://www.georgiasouthern.edu/ijsotl
(Vol. 3, No. 1 (January 2009

אין תגובות: