יום שישי, 14 בנובמבר 2008

שילוב הקלטות קוליות בהוראה מתוקשבת

במאמר מוצג מחקר שבחן שילוב של פודקאסט- הקלטות קוליות לצרכי מתן משוב אישי וקבוצתי בקורס אקדמי. ממצאי סקר שנערך בסיום הלימודים הצביע על כך שמרבית הסטודנטים סבורים שכלי הוראתי זה יכול לשפר את איכות הלימוד בקורס והעניין בו.
Oomen-Early et al (2008) Using Asynchronous Audio Communication (AAC) In The Online Classroom,A Comparative Study, Journal of Online Learning and Teaching, 4(3)
כתובת המאמר: http://jolt.merlot.org/vol4no3/oomen-early_0908.htm

אין תגובות: