יום שבת, 1 בנובמבר 2008

עתיד שילוב הטכנולוגיה בהשכלה גבוהה

דוח מעניין, המתבסס על ממצאי סקר בקרב מקבלי החלטות במגזר החינוכי והעסקי המנבא כי בחמש שנים הקרובות הטכנולוגיה תהווה מרכיב דומיננטי יותר יותר בהוראה הכיתתית האקדמית וכי הלימוד המקוון יתפוס מקום מרכזי.

The future of higher education: how technology will shape learning (2008
http://www.nmc.org/pdf/Future-of-Higher-Ed-(NMC).pdf

אין תגובות: