יום שבת, 25 באוקטובר 2008

שילוב בלוג בתהליך הלימודי

ממצאי מחקר הבוחן שילוב של בלוג בתהליך הלימודי. ממצא מרכזי: הבלוג בפועל משרת צרכים חברתיים ופחות הבנייה של ידע לימודי פורמלי. מעניין לציין שהמחקר בוצע על קבוצת סטודנטיות מדובאי.

Post-Secondary Students' Purposes For Blogging

אין תגובות: