יום רביעי, 29 באפריל 2009

תשובה לכל שאלה

אתר המאפשר הצגת שאלה כמעט בכל נושא ותשובות המתבססות על מגוון מקורות כדוגמת ויקיפדיה, בריטניקה מילונים וספריות אוניברסיטאיות. האתר ביוזמת יזם ישראלי מדווח על 17 מיליון משתמשים בחודש.
לקישור
http://www.answers.com/

אין תגובות: