יום שישי, 17 באפריל 2009

אינדכס סגנון למידה

מחקר מ- 2007 שבחן בחינה אמפירית את אינדכס סגנון למידה של Felder-Silverman Learning
Style Dimensions
ממדי סגנון הלמידה הנם: sensing/intuitive, active/reflective, visual/verbal, and sequential/global

לקישור
http://wit.at/people/graf/publications/graf_viola_kinshuk_leo_JRTEjournal.pdf

אין תגובות: