יום שלישי, 17 במרץ 2009

הגורמים המשפיעים על סגל הוראה ללמד הוראה מקוונת

חקר- מקרה הבוחן מהם המנייעים הגורמים לסגל הוראה לאמץ הוראה מקוונת. בין הגורמים שנמצאו קשורים הם: עמדות כלפי הוראה מקוונת, ניסיון קודם בהוראה מקוונת
Factors Influencing Faculty Use of Technology in Online Instruction: A Case Study
by Elizabeth Reed Osika, Rochelle Y. Johnson, Rosemary Buteau

אין תגובות: