יום שבת, 10 בינואר 2009

אתר הקונסורציום לתכנים פתוחים

אתר המאגד את המדינות והמוסדות שהצטרפו ליוזמת התכנים הפתוחים
http://www.ocwconsortium.org/home.html

אין תגובות: