יום שבת, 30 באוגוסט 2008

שילוב טכנולוגיות למידה במערכת החינוך בישראל

מצגת הסוקרת את סטטוס שילוב טכנולוגיות למידה במערכת החינוך בישראל כולל אזכור פרוייקטים נבחרים. בסיום המצגת מפורטות תכניות המשרד להמשך תהליך הטמעת טכנולוגיות למידה. כניסה לקישור:
http://www.e-learning.co.il/home/pdf/p2m8l1-presnt-2.pdf

אין תגובות: